Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ONSTAGE:
Inschrijving:
 • Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen niet onderling worden geruild.
 • Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld, ook wanneer u in termijnen betaald.
 • Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.
Annuleren: (de cursist is nog niet gestart met de lessen)
 • Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. Dit geldt ook voor inschrijvingen die digitaal naar ONSTAGE zijn verstuurd. Mocht u digitaal willen annuleren, gebruikt u dan het e-mailadres info@onstagenoordwijk.nl. Uw annulering geldt pas wanneer deze schriftelijk is bevestigd door ONSTAGE.
 • Wanneer er voor 1 jaar wordt ingeschreven kan er tot uiterlijk 1 augustus schriftelijk worden afgemeld, zonder financiële consequenties. Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.
Opzeggen: (de cursist is gestart met de lessen)
 • Als er voor een jaar is ingeschreven, dient er voor 30 juni opgezegd te worden. Als er voor deze datum niet is opgezegd wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.
Restitutie:
 • Restitutie van cursusgelden vindt als regel niet plaats.
 • Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd indien meer dan 30% van de lessen uitvalt (zonder vervangende lessen).
 • Bij een eventuele restitutie wordt € 23,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.
Betalingen:
 • Het volledige lesgeld dient 10 dagen voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt, tenzij anders afgesproken met Chantal van der Klugt.
 • Wijze van betalen: in de bevestigingsbrief die u ontvangt na inschrijving staat beschreven hoe de betaling verloopt.
 • Betalingswijze:
 U kunt het gehele bedrag in een keer betalen. Of u kunt een termijnbetaling met ONSTAGE overeenkomen. Let wel op; ook als u in termijnen betaald, blijft u uiteindelijk het gehele bedrag verschuldigd.

ONSTAGE zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen:

 • Sturen van een herinnering.
 • Sturen van een tweede herinnering (inclusief € 15,- administratieve kosten).
 • Inschakelen incassobureau.
 Algemeen:
 • ONSTAGE behoudt zich het recht voor, een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden via 06-24609222.
 • Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.
 • ONSTAGE is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. ONSTAGE is tevens niet aansprakelijk voor schade, aangebracht door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte.
 • In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen en cursussen worden gegeven.
 • Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus, medewerkers of facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen info@onstagenoordwijk.nl.
 • Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten beeldopnamens worden gemaakt door een fotograaf van ONSTAGE. Deze beeldopnamens kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochures of flyers. Indien u hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (o.v.v. de cursus waar u of uw kind aan deelneemt) gaat ONSTAGE er vanuit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd wenst te worden.
X